صفحه شخصی رضا بهرامی

رضا بهرامی

رضا بهرامی

حوزه ریاست

  • مدرک تحصیلی
    کارشناس ارشد نرم افزار
  • ایمیل
    bahramir@trjums.ac.ir
  • شماره تلفن
    (051)52529413

رضا بهرامی

چارت سازمانی