صفحه شخصی مهدی عرب قاسم آبادی

مهدی عرب قاسم آبادی

مهدی عرب قاسم آبادی

حوزه ریاست

  • مدرک تحصیلی
    کارشناس ارشد
  • ایمیل
    arabm@trjums.ac.ir
  • شماره تلفن
    (051)52523123

مهدی عرب قاسم آبادی

چارت سازمانی