صفحه شخصی دکتر علی سپهری صدر

دکتر علی سپهری صدر

دکتر علی سپهری صدر

حوزه ریاست

  • مدرک تحصیلی
    دکترای حرفه ای
  • ایمیل
    sepehrim@trjums.ac.ir
  • شماره تلفن
    (051)52523123

دکتر علی سپهری صدر

فارغ التحصیل سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مقطع دکتری (پزشک ) تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام تدریس در دانشکده علوم پزشکی تربت جام گذراندن دوره ویژه پزشکان درمانگر ایدز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گذراندن دوره درمان MMT و دارای مرکز درمان سوء مصرف مواد

گذراندن دوره طرح تعهد پزشکی در سبزوار مسئول بهداشت ، درمان و پزشک اداره زندان تربت جام به مدت حدود 9 سال ( قراردادی – پیمانی) پزشک اورژانس ببیمارستان سجادیه تربت جام پزشک مسئول واحد سل مرکز بهداشت و درمان تربت جام بمدت یکسال مسئول واحد مبارزه با بیماریهای دانشکده علوم پزشکی تربت جام بمدت دو سال معاونت آموزشی ، پژوهشی وتحقیقاتی و رفاهی دانشجوی دانشکده علوم پزشکی تربت جام بمدت 2 سال دو سال پزشک نمونه شهرستان تربت جام

چارت سازمانی