معرفی مدیریت

تعداد بازدید:۱۰۷

    مشخصات 

      نام و نام خانوادگی : رضا بهرامی

      پست سازمانی :مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

      مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی نرم افزار- گرایش نرم افزار

      پست الکترونیک :bahramir@trjums.ac.ir

      تلفن تماس :52529413   051 

 

 

 


سوابق اجرایی :

1-رابط IT شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام به مدت 4 سال از 1390-1394

2-مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی تربت  جام از سال 1395 تاکنون 

 


وظایف محوله :

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹