واحد آموزش سلامت

تعداد بازدید:۲۵

واحد آموزش سلامت

مسئول واحد :

معرفی واحد:

 

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که بر تأثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آنها در گسترش شیوه های زندگی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کند. بنابراین آموزش بهداشت ، وظیفه حیاتی کارکنان بهداشتی و سایر کارکانان جامعه است که نقشی مهم در مراقبت های بهداشتی اولیه دارند و لازم به یادآوری است که بهداشت جهان فقط زمانی بهبود می یابد که مردم ، خودشان در برنامه ریزی ، اجرا و پرداختن به بهداشت و مسائل بهداشتی خودشان مشارکت نمایند .

با توجه به مطالب ذکر شده٬ واحد آموزش سلامت شهرستان صالح آباد در راستای هدف ارتقاءمشارکت جامعه جهت رسیدن به توسعه پایدار برنامه های خود از جمله اجرای طرح نیازسنجی سلامت ٬طرح توسعه محیطهای حامی سلامت ٬انجام طرحهای پژوهشی و استفاده از رسانه های اموزشی راهی را در پیش خواهد گرفت که انشاءا... با کمک خداوند و یاری مسئولین به این اهداف نائل گردد.

شرح وظایف:

  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی برای ارگانهای دولتی و غیردولتی

  • اجرای برنامه تعیین اولویت های بهداشتی شهرستان بر اساس نیازسنجی سلامت

  • تدوین برنامه بازدید ماهیانه از مراکز تحت پوشش

  • برگزاری کمیته رسانه ها

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹