هماهنگی وگسترش شبکه

تعداد بازدید:۳۲

واحد هماهنگی و گسترش شبکه

 

مسئول واحد : مهندس احمد هاشمی اسکندری

 

 

 

 

 

 

 

معرفی واحد :

این واحد یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت و درمان می باشد،که وظیفه تعیین خط مشی کلی مرکز بهداشت و تامین نیروی انسانی و فضای بهداشتی را برعهده دارد.

 

 

شرح وظایف :

 • تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی و نمایش آن در نقشه

 • تهیه و خرید اقلام و تجهیزات فنی مورد نیاز مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت

 • تعیین اولویت ها ونیازها ونظارت درتوزیع منابع مورد نیاز واحدهای بهداشتی ودرمانی موجود

 • پیگیری و اولویت بندی رفع نواقص ساختمانی از خانه های بهداشت

 • تکمیل برنامه نرم افزاری Dtarh به صورت فصلی

 • عقد قرارداد با پزشکان و ماما ها جهت همکاری در برنامه پزشک خانواده روستایی

 • محاسبه حقوق پرداختی به پزشکان و ماما های تیم سلامت براساس دستورالعمل بیمه روستایی

 • نظارت بر کار تیم های سلامت و انجام پایش عملکرد تیم های سلامت بر اساس چک لیست

 • همکاری با ناظر بیمه خدمات درمانی و پزشک خانواده روستایی
 • جلب مشارکت خیرین و اجرایی نمودن اصول مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی

 • نظارت بر وجود اقلام دارویی مورد نیاز سطح یک در داروخانه های مراکز مجری برنامه پزشک خانواده
 • نیاز سنجی نیروی انسانی موردنیاز براساس طرح گسترش

شماره تماس : 05152752487

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹