نظارت بر دارو

تعداد بازدید:۴۱

واحد نظارت بر دارو شبکه بهداشت و درمان صالح آباد

_ مسئول واحد: ماریه واحدی

 

 

 

فعالیت های این واحد در سه شاخه دسته بندی می گردد:

معاونت غذا و دارو :

بازرسی از  فعالیت داروخانه های سطح شهرستان،  نظارت بر تاسیس و ضوابط اداره داروخانه ها-برخورد با تخلفات دارویی و شکایات

معاونت بهداشتی :

تامین داروهای مراکز و خانه های بهداشت شهرستان و نظارت بر فعالیت دارویی داروخانه های مراکز بهداشت

معاونت درمان :

تامین داروهای موردنیاز داروخانه بیمارستان شهدای صالح آباد و نظارت بر چگونگی مصرف دارو در بخش های بیمارستان

شماره تماس : 05152753987

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹