واحد بهداشت محیط و حرفه ای

تعداد بازدید:۲۵

واحد بهداشت محیط وحرفه ای

پرسنل واحد :

کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای: نعمت الله براهویی

بهداشت حرفه ای : الیاس فیروزی

شرح وظایف و فعالیتهای واحد بهداشت محیط

 • کنترل بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی و ثبت اقدامات صورت گرفته در سامانه جامع بازرسی

 • کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه(سامانه جامع بازرسی)

 • کلرسنجی روزانه و ثبت آن در با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

 • کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه و همچنین اجرای طرح ادغام مواد غذایی در روستا؛

 • اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛

 • معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

 • بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها، استخرهای شنا ، حمامهای سونا و شناگاه های طبیعی ، آزمایشگاهها، مراکز بهداشتی درمانی، مطب ها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط ، از پارکها، ورزشگاهها، ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب

 • بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها در شهر و روستا و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

 • رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛مطابق سامانه۱۹۰

 • سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه

 • مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نیاز با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛

 • اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

 • بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

 • بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

 • کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

 • شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

 • آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

 • کنترل و بهداشت پرتوها.

 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله

 • نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛

 • اجرای پروژه شهر سالم؛

 • راهنمایی و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛

 • اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی؛

 • نظارت بر احداث و بهسازی توالتهای روستایی و افزایش میزان دسترسی خانوارهای روستایی به توالتهای بهداشتی..

 • نظارت بر جمع آوری و اتلاف سگهای ولگرد

 • جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه و فرآبر آماری

 • پیگیری و نظارت برنحوه فعالیت آموزشگاه بهداشت عمومی اصناف

از جمله طرحهای در دست اقدام در مرکز بهداشت شهرستان در این زمینه طرحهای ذیل می باشند :

          ۱- برنامه بازرسی هدفمند:

هدف از اجرای این برنامه ؛ بازرسی از صنایع شهرستان براساس اولویت مخاطرات بهداشتی موجود در آنها وکنترل آنها می باشد.ثبت فعالیتهای انجام گرفته در سامانه جامع بازرسی با هدف دسترسی بهنگام ؛ از ارکان این برنامه میباشد.

          ۲- طرح مقابله با صدا در صنعت :

هدف از این طرح اندازه گیری و تعیین مقدار میزان صدا در صنایع دارای عامل زیان آور صدا و تعیین میز ان شاغلین در معرض و نیز ارائه روشهای کنترلی در این زمینه می باشد .

          ۳- طرح ارزیابی روسنایی محیط کار :

هدف از این طرح نیز اندازه گیری میزان روشنایی صنایع دارای روشنایی نامطلوب و تعیین میزان شاغلین در معرض و ارائه روشهای بهبود وضعیت روشنایی در صنایع مربوطه می باشد .

۴ - اجرای طرح بهداشت حرفه ای در صنوف و مشاغل شهری :

از آنجا که کارگاههای کوچک شهری در حد قابل توجهی از جمعیت شاغل را در خود جای می دهند و از طرفی به دلیل کثرت و پراکندگی و نبود سیستم منسجم بهداشت حرفه ای اکثر شاغلین این طرح در معرض حوادث و بیماریهای ناشی از کار می باشند اجرای این طرح از ابتدای سال ۸۶ در دستور کار مرکز بهداشت شهرستان فریمان قرار گرفت .

۵- بررسی تقاضای مشاغل سخت و زیان آور شاغلین

۶- بررسی شکایات در زمینه وجود عوامل زیان آور در محیط کار

۷- اجرای طرح انجام معاینات غربالگری شاغلین :

با توجه به روند تدریجی بروز بیماریهای ناشی از کار و عدم درمان قطعی این بیماریها پس از بروز ،
انجام معاینات غربالگری شاغلین در سطوح معاینات بدو استخدام ، معاینات ادواری ، معاینات اختصاصی
و... در دستور کار مراکز بهداشت شهرستانها قرار گرفته است .

          ۸- بررسی کاستیهای موجود در زمینه مشکلات بهداشت حرفه ای در صنایع تحت پوشش و منطقه و برنامه ریزی به منظور رفع این کاستیها

          ۹- انجام برنامه بهداشت حرفه ای در کشاورزی

         ۱۰- برنامه ریزی جهت تکمیل پروفایل ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع شهرستان

هدف از اجرای این طرح کنترل ریسک مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی مختلف در صنایع تحت پوشش می باشد .

        ۱۱- ایجاد تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع شهرستان:

این تشکیلات به فراخور بعد جمعیتی هر یک از صنایع تحت پوشش شامل ایستگاه بهگر ، خانه های بهداشت کار ، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و مراکز بهداشت کار می باشند که هر یک ارایه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در سطوح خاص می باشند .

       ۱۲- اجرای طرح ممنوعیت استفاده از آزبست و مقابله با آزبستوزیس

       ۱۳- اجرای طرح کنترل مخاطرات سیلیس در محیط کار و مقابله با سیلیکوزیس

       ۱۴- اجرای طرح بهداشت قالیبافان ( طرح بقا)

با توجه به وجود کارگاههای قالیبافی سنتی در کشور و نظر به عوامل زیان آور موجود در این دسته از کارگاهها و از سویی قرار گرفتن کارگاههای مذکور در مناطقی که فاقد تشکیلات بهداشت حرفه ای مناسب می باشد ، طرح بهداشت قالیبافان جهت ارتقای سطح سلامت شاغلین کارگاههای مذکور در دستور کار مراکز بهداشت قرار گرفته است .

شماره تماس :

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۹