مدیر شبکه

تعداد بازدید:۴۹

مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان صالح آباد

      دکتر سعید غلام زاده مجاوری

      تحصیلات : پزشک عمومی

سوابق حرفه ای 

1-سرپرست شبکه بهداشت درمان صالح آباد 

2- سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت نیل شهر

 

 

 

  شرح وظائف مدیر شبکه بهداشت و درمان


1. مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
2. ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شرکت در شورای اداری شهرستان
3. ارتباط با مردم در جلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی و درمانی وغیره
4. اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح و برنامه و بودجه استان
5. همکاری با واحد تشکیلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف کارمندان و بهبود روشهای اداری
6. بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان واجرای برنامه های مربوط از طریق مرکز بهداشت استان
7. نظارت در تامین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت بر تولیدکنندگان و کارخانجات تولید مواد غذایی
8. نظارت بر فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی روستایی و واحدهای آزمایشگاه و پرستاری و درمانی و تامین نیازهای آنها
9. نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان
10. همکاری با ادارات دولتی در تامین نیازمندی های بهداشتی و درمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس
11. پذیرش و معاینه مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی
12. تشکیل جلسات مختلف در طول سال با مسئولین واحد ها و کارشناسان و کاردانها جهت رفع مشکلات
13. نظارت بر امور اداری و مالی از قبیل کارگزینی ‏، دبیرخانه ،بایگانی خدمات و نگهداری اموال وانبار
14. مسئول حفظ وحراست از ساختمانهای شبکه از نظر امنیتی ، سرقت ، آتش سوزی و غیره
15. سرپرستی تهیه و انجام گزارشات و آمارهای عادی و فوری و ارسال آنها به دانشگاه
16. نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه و مراکز بهداشتی درمانی و اورزانس 115 مربوطه

                                                                                     

                                                                                                                                      شماره تماس : 05152752874

 

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹