واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۲۷

واحد دهان و دندان

مسئول واحد :

شرح وظایف مسئول واحد:

          •  تدوین برنامه عملیاتی

          • اجرای طرح های استانی و کشوری درحیطه دهان و دندان( آموزش مربیان مهد کودک جهت معاینه دهان و دندان، انجام فلوراید تراپی جهت کودکان پیش دبستانی و....)

          • برنامه ریزی و تهیه جدول زمان بندی جهت بازدید از مراکز بهداشتی، خانه ها و پایگاه های بهداشت، مدارس، مهدکودک هاو تکمیل چک لیست مربوطه و پیگیری جهت رفع نکات منفی مشاهده شده

         • کسب اطلاع از وضعیت دقیق مراکز بهداشتی درمانی از نظر نیرو، تجهیزات و مواد مصرفی به صورت مداوم

         • پیگیری تعمیرات و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

شماره تماس :

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹