واحد سلامت خانواده و جمعیت

تعداد بازدید:۳۷

واحد سلامت خانواده و جمعیت

 مسئول واحد : فاطمه حبیبی

کارشناس برنامه سالمندان:

کارشناس برنامه مادران و شیر مادر: 

کارشناس برنامه کودکان و مبانسالان:

کارشناس برنامه باروری سالم و میانسالان-ماما:

این واحد  یکی از بزرگترین واحدهای  ستاد مرکز بهداشت شهرستان صالح آباد می باشد که با هدف تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت نوزادان ،کودکان زیر ۸ سال ، نوجوانان و جوانان قبل از ازدواج ، زنان باردار ، سالمندان ،میانسالان، زنان شیرده ، واجدین شرایط باروری سالم که با استفاده از فعالیتهای آموزشی ، مشاوره ای و مراقبتی ( ارزیابی ، طبقه بندی ، توجیه ، آموزش ، مشاوره ، ارجاع ، درمان و پیگیری ) در راستای تحقق اهداف اختصاصی ذیل عمل می نماید :

۱.     کاهش میزان مرگ و میر نوزادان

۲.     کاهش میزان مرگ و میر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه

۳.     افزایش پوشش مراقبتهای کودکان

۴.     افزایش درصد پوشش ویزیت نوزادان در ده روز اول تولد

۵.     کاهش میزان مرگ و میر مادران

۶.     افزایش پوشش مراقبتهای دوران بارداری

۷.     افزایش مراقبتها ی حین و پس از زایمان

۸.     افزایش پوشش زایمان ایمن

۹.     کاهش بار بیماریها و ارتقا سطح سلامت از طریق شیوه زندگی سالم در سالمندی

۱۰.     ارتقا سطح سلامت سالمندان (پی گیری و کنترل بیماریها در سالمندان)

۱۱.      کاهش میزان بارداری  های پرخطر  و برنامه ریزی نشده

۱۲.     استاندارد سازی خدمات آیودی گذاری

۱۳.    استاندارد سازی کلاس مشاوره هنگام ازدواج

۱۴.    افزایش پوشش خود مراقبتی در میانسالان

۱۵.   افزایش پوشش برنامه ارزیابی سلامت زنان و مردان ایرانی

 

شرح فعالیتها :

مشارکت در برنامه ریزی های اجرایی و ارائه طریق مناسب با شرایط محلی و منطقه ای

تشکیل و شرکت در جلسات ،کمیسیون ها ،کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

تدوین و پیشنهاد پروژه های آموزشی ،اجرایی و تحقیقاتی و مشارکت دراجرای آنها

تطبیق دستورالعمل های کشوری با شرایط محلی وتهیه استانداردهاوضوابط بهداشتی وتغذیه ای

بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی ، بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در برنامه ریزی های منطقه ای

نظارت مستقیم بر نحوه انجام کار و اعمال استانداردها و ضوابط ابلاغ شده در واحدهای تحت پوشش

تلاش برای دستیابی به روش های مناسب جلب مشارکت سازمانها ،نهاد ها ،موسسات و جامعه در سطح اجرایی و پیشبرد اهداف برنامه های واحد

پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی تحت پوشش وگزارش نارسایی ها و تنگناها همراه با پیشنهاد و راه حل

تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت بهداشت خانواده جهت رده های مختلف

همکاری موثر ومداوم با سایر واحدهای بهداشتی درراستای اهداف واحد

تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها ،ارائه آن به مسئولان ذیربط

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹