معرفی همکاران

تعداد بازدید:۲۷۵

مهدی عرب قاسم آبادی

سمت سازمانی: سرپرست گروه توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن تماس: 230-52520619 051

پست الکترونیک:

 

احمدرضا خرمی

سمت سازمانی: کارشناس توسعه و تحول سازمان

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن تماس: 231-52520619 051

پست الکترونیک: ahmadreza.khorrami71@gmail.com

 

رضا اشجعی

سمت سازمانی: کارشناس مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن تماس: 232-52520619 051

پست الکترونیک:

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱