اخبار دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیپیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

ادامه مطلب