آئین نامه ها

تعداد بازدید:۱۴۷
آئین نامه ها

* کتاب طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی

شامل تعریف مشاغل، نمونه وظایف و مسئولیت ها، شرایط احراز مشاغل، مهارت های لازم، دانش بدو انتصاب و ویژگی های فردی می باشد، که شایسته است هر فرد براساس مسئولیتی که برعهده دارد شرح وظایف خود را مطالعه و یادداشت کند و به نحو احسنت به آن ها اشراف کامل داشته و متعهد باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کتاب طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی مهندسی مشاغل شرح وظایف گروه توسعه و تحول سازمان

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۱