قوانین و مقررات

تعداد بازدید:۱۰۴۴

گروه تحول اداری

سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری                                 

سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌ جمهور

برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره اول (1396-1395)

برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم (1399-1397)

مجموعه مصوبات اصلاح نظام اداری(1395)

بخشنامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی (سطح ملی-1399)

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار

دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت

دستورالعمل تشکیل کمیته‌های تخصصی

بخشنامه تشکیل کمیته برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد

بخشنامه میز خدمت

راهبرد های دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1399-1395)

منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1395)

ثبت تجارب مدیران سلامت

نظام نامه ثبت تجارب مدیران سلامت

 

گروه مهندسی مشاغل

برنامه زمانبندی کمیته فرعی مهندسی مشاغل (شش ماه دوم 1397)

در خصوص رعایت الزامات قانونی در صدور و تنظیم احکام و قراردادهای کارکنان شاغل

ارتقاء رتبه کارکنان

استعلام درخصوص طرح خدمت 6ماهه

نیروهای قراردادی و طرح لایحه در مناطق کمتر توسعه یافته

محاسبه سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه

پیرونامه ورود اطلاعات به سامانه بانک اطلاعات مدیران نظام سلامت

ثبت نام در سامانه درخواست مجوز ادامه تحصیل

تعیین تکلیف شاغلین پست های سازمانی ماما به مراقب سلامت در مراکز جامع سلامت

تغییر سمت و درج مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی

تطبیق کارمندان در طبقات ورودی

تطبیق کارمندان در طبقات ورودی 2

ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت برای اعطای امتیازات ایثارگری

بخشنامه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی موقوف الاجرا شده

سطح شغل مشاغل اختصاصی دستگاه

سطح شغل مشاغل عمومی دستگاه

 

گروه مهندسی سازمان

بخشنامه پست های 14/46

فرم بلاتصدی کردن پست در زمان مرخصی بدون حقوق

بخشنامه تبدیل پست

بخشنامه تفویض اختیار تخصیص پست به واحدهای تابعه

 
آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱